หมวดหมู่: เมืองนิวยอร์ก

โรงเรียนชาวยิวระดับ Ultra-Orthodox บางแห่งปฏิเสธที่จะสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ขณะที่นิวยอร์กดำเนินการสอบสวนเป็นเวลา 2 ปีนักเคลื่อนไหวต่างรู้สึกท้อแท้กับจำนวนนักเรียนของ Hassidic ที่ไม่รู้เรื่องทางโลก

อ่านเพิ่มเติม